Call centar +385 1 3844 288

Center za rezervacije

LOKALNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Klici se zaračunavajo po lokalnih tarifah.

 

Splošne informacije

REZERVACIJA
ONLINE
(Book direct = Best price)
Išči
  • Takojšnja potrditev
  • 100% varno
  • Plačilo v kampu
Promo code
(Book direct = Best price)
Išči
  • Takojšnja potrditev
  • 100% varno
  • Plačilo v kampu

Rezerviraj online

Preveri cene (Book direct = Best price)

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti Sunce Hoteli d.d. (v nadaljevanju: Bluesun Hotels & Resorts) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje na varovanje vaših osebnih podatkov. Podatki se zbirajo in hranijo v skladu z Odredbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Kdo je upravljavec osebnih podatkov?
Bluesun Hotels & Resorts (Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvaška) je upravljavec vaših osebnih podatkov, kot je to predpisano z zakonom in predpisi o varstvu osebnih podatkov. Sunce Hoteli d.d. kot upravljavec osebnih podatkov določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov ter je odgovoren za hranjenje in uporabo osebnih podatkov v papirni ali elektronski obliki.
 
Uslužbenec ta varovanje osebnih podatkov
Bluesun Hotels & Resorts je v skladu z relevantnimi predpisi imenoval Uslužbenca za varovanje osebnih podatkov, ki ga lahko kontaktirate v zvezi z vsemi vprašanji, ki so povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali uveljavljanjem svojih pravic do varovanja osebnih podatkov. Kontakt: [email protected]
 
Podatki, ki jih zbiramo
Zbiramo samo tiste podatke, ki so nam potrebni za izpolnjevanje namena zbiranja. Podatki, ki jih od vas zbiramo, so:
• ime in priimek
• datum rojstva
• naslov
• e-naslov
• številka telefona in/ali faksa
• vsi ostali podatki, ki ste nam jih razkrili
 
Namen zbiranja
Zbrani podatki služijo izključno za:
• čim bolj učinkovito odgovarjanje na vaše povpraševanje
• vstop v naš sistem nagradnih iger
• oglaševanje naših storitev (novosti)
• naše interne statistične obdelave podatkov
• možnosti pošiljanja publikacij, brošur in drugih oglaševalskih materialov
• z našega seznama prejemnikov se lahko ob katerem koli času odjavite z izrecno izjavo, po čemer Bluesun Hotels & Resorts vaših podatkov ne bo uporabljal za namene oglaševanja.
 
Sunce Hoteli d.d. garantira, da bodo vse družbe, ki so del Bluesun Hotels & Resorts branda (WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o.,
Salve regina - Marija Bistrica d.o.o.), zbrane podatke uporabljale le za navedene namene.
 
Čas trajanja politike zasebnosti
V trenutku podaje soglasja za uporabo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem, da vas kontaktiramo in, da ste del našega seznama prejemnikov. Vaše soglasje je trajno in v vsakem trenutku lahko zahtevate izločitev iz našega seznama prejemnikov, kar pomeni, da Bluesun Hotels & Resorts potem ne bo več uporabljal vaših podatkov razen za interne namene, npr. zaradi računalniške ali statistične obdelave podatkov.
 
Vsebine politike zasebnosti
Vašega e-naslova in ostalih podatkov ne prodajamo, ne oddajamo in ne dajemo tretjim pravnim ter fizičnim osebam na razpolago brez vašega soglasja, ker je to v nasprotju z našo politiko o zasebnosti. Bluesun Hotels & Resorts strogo upošteva politiko »no spam«. Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so nam dostavljeni prostovoljno. Od vas ne zahtevamo, da nam te podatke pošljete, da bi vam omogočili dostop do naše spletne strani in ne zahtevamo, da razkrijete več podatkov, kot je zares potrebno za sodelovanje v eni izmed aktivnosti na naših straneh. Bluesun Hotels & Resorts pri vsakem kontaktu preverja točnost podatkov. Bluesun Hotels & Resorts ne odgovarja za naključno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, s katerimi se povzroči naključna kršitev zagotovljenega varstva vaših podatkov, vendar zagotavlja, da bo napaka odstranjena, če je to možno, čim prej.
 
Sporočilo po elektronski pošti
Ko nam pošiljate elektronsko pošto (e-pošto) z osebnimi podatki, po katerih vas je možno identificirati, po e-pošti ali v komentarju ali obrazcu, ki nam ga dostavite po elektronski pošti, mi te podatke uporabljamo za namen izpolnjevanja vaših zahtev.
 
Varnost podatkov
Zaradi varnosti podatkov na tem naslovu in, da bi zagotovili, da je ta storitev dostopna vsem uporabnikom, ta računalniški sistem uporablja programsko opremo, ki spremlja obiske na omrežju ter prepozna nepooblaščene poizkuse pošiljanja ali spreminjanja podatkov kot tudi tiste, ki bi lahko povzročili škodo na kakšen drug način. Nepooblaščeni poizkusi pošiljanja ali spreminjanja podatkov na tej lokaciji so strogo prepovedani.
 
Spletne ankete
Podatki, ki so zbrani preko spletnih anket, se uporabljajo izključno za potrebe izboljšanja storitev znotraj hotela Bluesun Hotels & Resorts. Od vas bomo zahtevali soglasje za uporabo vašega e-naslov za anketiranje.
 
Varstvo osebnih podatkov otrok
Bluesun Hotels & Resorts ne želi in nima namena zbirati osebnih podatkov oseb mlajših od 16 let ter jih ne bo uporabljal na kakršen koli način niti jih razkril tretjim osebam. Osebnih podatkov ne zbiramo za kontaktiranje izven spleta, razen, če gre za podelitev nagrad, in tudi takrat le ob dovoljenju staršev. Tretjim osebam ne dostavljamo nobenih osebnih podatkov brez predhodnega dovoljenja staršev. Otrokom ne omogočamo, da brez dovoljenja staršev javno objavljajo ali na kakršen koli drug način distribuirajo posebne podatke ali druge materiale, ki nam jih pošiljajo, s pomočjo katerih se lahko z njimi pride v kontakt, niti spodbujamo otroke, da zaradi sodelovanja v nagradni igri ali kakšni drugi aktivnosti razkrijejo več podatkov kot je to potrebno za sodelovanje v določeni aktivnosti. V primerih, ko je otrokom mlajšim od 16 let dovoljeno sodelovanje v nagradnih igrah, od otroka zahtevamo, da prvo dobi dovoljenje za sodelovanje od svojih staršev ali zakonskih zastopnikov ter, da vpiše naslov e-pošte svojih staršev ali zastopnikov, Če otrok mlajši od 16 let osvoji kakšno nagrado, se o tem po elektronski pošti, po telefonu ali po pisni poti obvestijo starši ali zastopniki. Osebni podatki otroka in staršev se na zahtevo staršev izbrišejo iz naše baze podatkov. Kot starš ali zastopnik zmeraj imate pravico od nas zahtevati vpogled v vse osebne podatke o svojem otroku, ki smo jih dobili na eni izmed naših strani, lahko zahtevate izbris podatkov (če se ti podatki še zmeraj nahajajo v naši bazi podatkov) in/ali nam prepovedati prihodnje zbiranje ter uporabo podatkov o vašem otroku. Če ste starš in želite uveljaviti to pravico, nas kontaktirajte. Poleg navedenega, Bluesun Hotels & Resorts izvaja varovanje osebnih podatkov otrok, ki je predvidena s posebnimi zakoni, ki urejajo to vprašanje.
 
Sprememba podatkov
V vsakem trenutku z nami lahko kontaktirate tako zaradi pregleda svojih osebnih podatkov kot tudi zaradi posodabljanja, popravka ali izbrisa podatkov. Do tega trenutka za navedene namene uporabljamo vaše stare podatke.
 
 
Vaše soglasje
Ob izpolnjevanju obrazcev na tej strani zagotavljate, da so informacije, ki ste jih priložili točne, da ste poslovno sposobni in pooblaščeni za razpolaganje z danimi informacijami ter da se v celoti strinjate s tem, da Bluesun Hotels & Resorts vaše podatke uporablja in zbira v skladu z zakonom ter pogoji lastne politike zasebnosti.
 
Transparentnost
Morebitni popravki politike zasebnosti bodo objavljeni na tej strani in na vpogled dostopni vsem.
 
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo na njegovo zahtevo Bluesun Hotels & Resorts dal naslednje informacije: identiteto in kontaktne podatke upravljavca, kontaktne podatke uslužbenca za varovanje podatkov, namene obdelave, zaradi katerih se uporabljajo osebni podatki kot tudi pravno osnovo za obdelavo, legitimne interese, prejemnike ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov, namen prenosa osebnih podatkov tretjim državam (če obstaja), obdobje hranjenja podatkov ali merila, ki opredeljujejo to obdobje, pravice glede soglasij, morebitni obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kar razume tudi izdelavo profila (smiselne informacije, za katero logiko obdelave gre in morebitnih posledicah ter pomembnosti obdelave same za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki) ter obstoj spodaj navedenih pravic. V primeru, da se podatki ne zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se poleg navedenih podatkov navaja tudi vir osebnih podatkov. Bluesun Hotels & Resorts osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo in pri tem spoštuje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki so navedeni v nadaljevanju:
1. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, Bluesun Hotels & Resorts pa je zavezan, osebne podatke izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
• osebni podatki niso več potrebni v odnosu na namene, za katere so zbrani ali na drugačen način obdelani
• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je umaknil soglasje, na katerem temelji obdelava, ne obstaja pa druga pravna osnova za obdelavo
• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vložil ugovor na obdelavo, legitimni razlogi za uveljavljanje pravice do izbrisa pa imajo večjo težo kot legitimni interes Bluesun Hotels & Resortsa za obdelavo in/ali hranjenje osebnih podatkov
• osebni podatki so nezakonito obdelani
• osebni podatki se morajo izbrisati zaradi spoštovanja pravne obveznosti
2. Pravica do dostopa podatkom - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo in če se takšni osebni podatki obdelujejo, ima pravico vedeti vse o dostopu do osebnih podatkov ter namenu obdelave, kategorijah podatkov, morebitnih prejemnikih, ki jim osebni podatki bodo razkriti ipd.
3. Pravica do popravka - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, brez nrepotrebnega odlašanja, doseči popravek netočnih osebnih podatkov, ki se na nanašajo na njega. Upoštevajoč namene obdelave, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dopolniti nepopolne osebne podatke, med drugi tudi s podajanjem dodatne izjave. Dodatno, posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so zavezani posodabljati osebne podatke v poslovnem odnosu z Bluesun Hotels & Resorts.
4. Pravica do prenosa podatkov – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ki pa jih je ponudil Bluesun Hotels & Resortsu v strukturiranem, običajno uporabljenem in strojno čitljivem formatu ter ima pravico do prenosa teh podatkov drugemu upravljavcu. Treba je upoštevati, da se pravica do prenosa nanaša izključno na osebne podatke posameznika, na katerega se le-ti nanašajo.
5. Pravica do ugovora - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico na podlagi svoje posebne situacije v vsakem trenutku vložiti ugovor na obdelavo svojih osebnih podatkov. Bluesun Hotels & Resorts v takšni situaciji ne sme več obdelovati osebnih podatkov, razen, če dokaže, da obstajajo prepričljivi legitimni razlogi, ki prevladujejo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali zaradi postavljanja, uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtev. Naprej, če se osebni podatki obdelujejo za potrebe neposrednega marketinga, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v vsakem trenutku ima pravico vložiti ugovor na obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na njega, za potrebe takšnega marketinga, kar vključuje izdelavo profila v meri, ki je povezana s takšnim neposrednim marketingom.
6. Pravica do omejevanja obdelave - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati omejitev obdelave v primeru, da oporeka točnosti osebnih podatkov, v primeru, ko meni, da je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, v primeru, ko je posameznik, na katerega se le-ti nanašajo, vložil ugovor na obdelavo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico v vsakem trenutku zahtevati uveljavitev ene izmed navedenih pravic. Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, se na zahtevo ponujajo informacije o ukrenjenih dejanjih, ki so povezana z navedenimi pravicami, najkasneje v roku treh mesecev od prejetja zahteve (odvisno od količine in zapletenosti zahteve). Na vse zahteve si bomo prizadevali odgovoriti znotraj enega meseca, če je to nujno, se bo takšen rok podaljšal za največ dodatna dva meseca. Če Bluesun Hotels & Resorts ne bo ravnal po zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v roku enega meseca od prejetja zahteve, bo posameznika, na katerega se nanašajo ti podatki, obvestila o razlogih za neravnanje. Razlogi za neravnanje razumejo obstoj zakonitosti obdelave, ki Bluesun Hotels & Resorts onemogoča pri ravnanju. Dodatno, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se odločba, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, ki na njega znatno vpliva, na njega ne nanaša, vključno z izdelavo profila, razen, če je ta odločba: - potrebna za sklenitev ali izvršitev pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in Bluesun Hotels & Resortsom. - zakonsko dovoljena - temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
Uporaba piškotkov (Cookies)
Da bi se olajšal pregled naših spletnih strani, naš gostitelj globalnega omrežja uporablja piškotke. Gre za zelo majhne besedilne datoteke, ki jih gostitelj postavlja na računalnik uporabnika za namene spremljanja izbiranja posameznih jezikovnih variant naših spletnih strani, kot tudi pri vstopu na dele strani, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla. Piškotki se ne morejo uporabljati za aktiviranje programa ali postavitev virusa na vaš računalnik. Piškotki, ki jih naš spletni gostitelj postavlja, se iz vašega računalnika na koncu seanse oziroma tisti trenutek, ko zapustite naše strani, avtomatsko izbrišejo. Pregled naših strani je možen tudi brez uporabe piškotkov, če je vaš spletni brsskalnik tako nastavljen.
 
Kako se uporabljajo piškotki?
Piškotki se uporabljajo za razne namene. Omogočajo vam, da ste prepoznani kot isti uporabnik na vseh straneh znotraj ene spletne strani, med več spletnih strani ali v času uporabe aplikacije. Vrsta informacij, ki jih mi zbiramo skozi piškotke vključujejo IP naslov; ID naprave; obiskane strani; vrsto brskalnika; informacije o pregledovanju; operacijski sistem; vrst brskalnika; ponudnika spletnih storitev, časovno oznako; ali ste odgovorili na oglas; URL usmerjanja; uporabljene značilnosti ali aktivnosti znotraj omrežne strani/aplikacije.
 
Naša spretna stran in aplikacije piškotke uporabljajo za različne namene:
Tehnični piškotki: Svojim obiskovalcem poizkušamo zagotoviti napredno in enostavno spletno stran in aplikacije, ki se avtomatsko prilagajajo njihovim potrebam ter željam. Da bi to dosegli, uporabljamo tehnične piškotke za prikazovanje naše spletne strani in pravilno delovanje kot tudi za ustvarjanje vašega uporabniškega računa, prijavo ter urejanje rezervacij. Tehnični piškotki so v celoti nujni za pravilno delovanje naše strani.
Funkcijski piškotki: Uporabljamo tudi funkcijske piškotke, da bi si zapomnili vaše nastavitve in vam pomagali pri učinkoviti ter efektivni uporabi naše spletne strani in aplikacij. Uporabljamo lahko tudi piškotke, da bi si zapomnili podatke za prijavo, da vam ne bi bilo treba vsakič ob prijavi vpisovati svojega uporabniškega imena in gesla. Vaše Geslo bo v vsakem primeru ostalo prikazano v kodirani obliki. Ti funkcijski piškotki niso nujni za funkcioniranje naše strani ali aplikacije, vendar so zaslužni za dodatne funkcije in boljše funkcioniranje spletne strani.
Analitični piškotki: Te piškotke uporabljamo, da bi ugotovili, kako nai uporabniki uporabljajo stran Bluesun Hotels & Resortsa. Na ta način lahko izvemo, kaj je uspešno, kaj pa ne, in optimiziramo ter izboljšamo svojo spletno stran in aplikacije, razumemo učinkovitost oglaševanja ter komunikacije in zagotovimo, da bomo še naprej ostali zanimivi ter relevantni. Podatki, ki jih zbiramo vključujejo informacije o spletnih straneh, ki ste jih obiskali, straneh, iz katerih ste preusmerjeni na našo stran kot tudi straneh, iz katerih ste zapustili našo stran, katero platformo ste uporabljali, katera sporočila e-pošte ste odprli in delovali na podlagi le-teh ter datum in čas obiska.
Komercialni piškotki: Tako piškotke tretjih strani, kot svoje uporabljamo za prikazovanje personaliziranih oglasov na naših straneh in na drugih spletnih straneh. Ta postopek se imenuje »retargeting« in temelji na vaših iskanjih kot so destinacije, ki ste jih iskali, namestitveni objekti, ki ste si jih ogledali ter cene, ki so vam prikazane.
 
Katere možnosti imate na voljo?
Za več informacij o piškotkih in njihovem upravljanju ali brisanju obiščite allaboutcookies.org in stran za pomoč v svojem brskalniku. V nastavitvah brskalnika, kot so Internet Explorer, Safari, Firefox ali Chrome lahko določite katere piškotke boste sprejeli, katere pa zavrnili. Mesto, kjer lahko najdete nastavitve, je odvisno od vrste vašega brskalnika. Preko opcije »Pomoč« v svojem brskalniku poiščite nastavitve, ki jih potrebujete. Če izberete možnost, da ne želite sprejeti določene tehnične in/ali funkcionalne piškotke, morda ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Trenutno ne podpirano »Do Not Track« nastavitev brskalnika. V primeru oblikovanja skupnega standarda, ki opredeljuje na kaj se točno nanašajo nastavitve brskalnika »Do Not Track« bomo razmislili o spremembi tega Pravila o piškotkih.
 
Analitika
Za namen kontroliranja zbiranja podatkov za analitične namene, ki ga izvaja Google Analytics za nekatere vrste brskalnikov, lahko obiščete naslednjo povezavo: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (samo za namizje). Za kontroliranje zbiranja podatkov, ki ga izvaja Yandex.Metrica (orodje za spremljanje ruskega brskalnika YANDEX), uporabniki, izbrani jezik katerih je ruski, ukrajinski ali turski, lahko obiščejo naslednjo povezavo: yandex.com. Yandex.Metrica se ne uporablja za uporabnike drugih jezikov. Prav tako imate možnost deaktivacije presonaliziranega oglaševanja Yandexa. Da bi to naredili, prosimo, obiščite to stran in odkljukajte hiško »Upoštevaj moje interese«. V primeru kakršnih koli vprašanj glede teh Pravil o piškotkih, prosimo pošljite sporočilo e-pošte na naslov [email protected]. Ta Pravila o piškotkih so podložna občasnim spremembam. Zato redno obiskujte to stran, da bi bili obveščeni o morebitnih spremembah.
Vrh strani

Izberite število gostov

- +
- +

Osebe, starejše od 14 let, se štejejo za odrasle.